Vision

Vores vision i LM-Kirken Vestbornholm

LM-Kirken Vestbornholm er en sammenlægning af Luthersk Mission i Rønne og Kirken på Klippen. I februar 2020 blev det besluttet, at Kirken på Klippen fra august 2020 skulle flytte sine gudstjenester fra Østermarie til Rønne, samt at der skulle arbejdes frem imod en sammenlægning med LM Rønne. I maj 2021 stemte et flertal i hhv. LM Rønne og i Kirken på Klippen for en sammenlægning, og den 17. juni 2021 blev den første fælles generalforsamling afholdt.

Med baggrund i LM-Kirken Vestbornholms historie ønsker vi:

 -       At have et vidt forgrenet missionsarbejde i Rønne. Vi ønsker at invitere til legestue, børne- og juniorklub, ungdomsarbejde, forkyndende møder m.v.

-       At invitere børn, unge og voksne til gudstjeneste to gange om måneden, og at disse gudstjenester er samlende for alle, uanset om man har LM-Kirken Vestbornholm som sit primære åndelige fællesskab, eller om man også bakker op om arbejdet lokalt i LM andre steder på øen, og dermed udelukkende kommer til gudstjenesterne.

Dette fører til vores overordnede vision:

  • At det enkelte menneske på Bornholm får et levende møde med Jesus Kristus
  • At der gennem LM-Kirken Vestbornholms mange tilbud bliver forkyndt et budskab, klart og tydeligt ind i en dansk hverdag, og som er tro imod Bibelens ord
  •  At alle i menigheden oplever sig velkommen og favnet

 Derudover slutter vi op om de kerneværdier, som er formuleret af Luthersk Mission:

 -       Frit evangelium

-       Troværdig Bibel

-       Tydelig mission

-     Nådegaver i funktion

 Se følgende folder, hvor der er en nærmere beskrivelse af de fire kerneværdier: 

Kernevaerdifolder.pdf

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm