Om os

Hvem er vi? Læs mere om os her:

Alle som kommer i LM-Kirken Vestbornholm, er ligesom dig og mig. Rent geografisk bor de fleste enten på den vestlige del eller på midten af Bornholm. Alle aldersgrupper er repræsenteret. Der er babyer, skoleelever, unge, arbejdsløse, lavt og højtuddannede, pensionister med videre. Alle er vidt forskellige på rigtig mange punkter, men har dog mindst en ting til fælles: hver enkelt ønsker at høre Jesus til, tro på ham og tro på, at han kan frelse hvert eneste menneske fra fortabelsen.

Der er også en plads til dig, og du mere end velkommen til gudstjeneste, møde, eller i en af klubberne og se, hvordan det foregår hos os.

Har du spørgsmål, kontakt os frimodigt.

Vi er en frimenighed tilknyttet Luthersk Mission. Der afholdes gudstjenester to gange om måneden, den anden og fjerde søndag i måneden (i december bliver 4. søndag flyttet til juleaften). Derudover har vi møder med sang og prædiken, og én gang om måneden spiser vi også sammen. Alle arrangementer kan ses i programmet.

 Se program.

LM-Kirken Vestbornholm har en deltidsansat præst og benytter sig endvidere af prædikanter tilknyttet LM på Bornholm eller andre dele af Danmark, herunder af ansatte forkyndere i Luthersk Mission.

Kontakt ansatte

Formål og værdigrundlag
Formål
At mennesker lærer Jesus Kristus at kende som deres frelser og herre og bliver bevaret i troen på ham - både i Danmark og i udlandet. LM’s arbejde bygger på, at Bibelen er Guds fulde og sande ord, og på de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Indsats i Danmark
LM´s arbejde i Danmark består af et vidtforgrenet børne-, ungdoms- og menighedsarbejde fordelt på næsten 100 fællesskaber rundt omkring i landet.
Desuden har LM har 4 efterskoler, STU, bibelskole og er med i driften af en række friskoler, plejehjem, væresteder og en børnehave, samt genbrugsbutikker. LM arbejder også blandt flygtninge og indvandrere.

Indsats i udlandet
LM har omkring 40 missionærer og volontører ansat til arbejde i Peru, Cambodja, Tanzania og på Grønland, samt tilknyttede missionærer i Mongoliet. Alle arbejder dels med forkyndelse og undervisning om Jesus Kristus, og dels med socialt og humanitært arbejde blandt fattige, gadebørn, syge, og handicappede.
Desuden har LM tyrkiske folkegrupper som fokusområder, uanset hvor i verden de måtte befinde sig.

LM's værdigrundlag

Hvad er LM?
  • Samme grundlag som folkekirken. Luthersk Missionsforening (LM) er en bevægelse, der arbejder på det samme kristendoms-grundlag som den danske folkekirke. Det vil sige på Bibelens budskab og den trosbekendelse, som folkekirken også bygger på.
  • Fri og selvstændig. LM er en forening, der langt de fleste steder arbejder inden for de folkekirkelige rammer, men som en selvstændig og fri bevægelse. Nogle steder er der i LM-regi dannet menigheder, der står uden for folkekirken, men som dog har samme grundlag.
  • Evangelisk, luthersk, bibelsk. LM er evangelisk og luthersk. Det betyder, at LM står for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen. I forståelsen af kristendommen ønsker LM at være tro over for Bibelen.
  • Mission. En helt central del af LM's arbejde er at hjælpe mennesker til at få et helstøbt liv i troen på Jesus. Det kaldes mission, og det handler både om udgivelse af bøger, internetsider, personlige samtaler, hjælp til syge og meget andet. Det foregår både i Danmark og i udlandet, hvor LM har flere missionærer end noget andet dansk missionsselskab.
  • Frivilligt arbejde - frivillige gaver. Langt det meste af LM's arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid. De lokale kredse bliver ledet af mennesker, der har et almindeligt arbejde ved siden af. Det er ikke en forening for særligt højt - eller lavt - uddannede. I LM vil man gerne lægge vægt på at bruge den særlige åndelige udrustning, som Gud giver mennesker. Der er også lønnede medarbejdere i LM. Deres løn bliver betalt af frivilligt indsamlede pengegaver.
  • Demokrati. Omkring 10.000 deltager i LM's aktiviteter på landsplan, men der er ingen central medlemsregistrering. Man kan være medlem af den lokale kreds og dermed have indflydelse på valg af bestyrelse. Eller man kan komme til kredsens aktiviteter uden at være medlem. Både på lokalt plan og på landsplan ledes arbejdet af styrelser valgt af LM's medlemmer. Ellers er det frivillige ulønnede medarbejdere, der har ansvar for de fleste aktiviteter i LM. De suppleres af ansatte prædikanter, missionærer og sekretærer.
LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm