Vejledninger

Menighedsledelsen har udarbejdet følgende vejledning...

Forbøn

Ved flere gudstjenester er der undervejs mulighed for at modtage forbøn. Det foregår ved at den der ønsker forbøn, går ud i et andet rum, hvor der sidder to (helst en mand og en kvinde) og tager imod. Der er udarbejdet en vejledning for dem der sidder og udfører forbøn, som også kan være nyttig for dem, der ønsker forbøn

https://lmkirkenvestbornholm.dk/filer/Dokumenter/Forbonsvejledning.pdf


LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm