Søndagsmøder

Oplysninger om søndagsmøder

De søndage, hvor LM-Kirken Vestbornholm ikke har gudstjenester, vil der som regel være et søndagsmøde enten kl. 14.00 (vinterhalvåret) eller kl. 19.00 (sommerhalvåret). Der vil dog ikke være hverken møde eller gudstjeneste søndagen før det månedlige fællesmøde - første tirsdag i måneden.

Søndagsmøderne er forkyndende møder med fokus på sang og tale om Jesus og Bibelen. Varigheden er ca. en time og efterfølgende indbydes til kaffe mv.

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm