Søndagsmøder

Møder om søndagen er ...

De søndage, hvor LM-Kirken Vestbornholm ikke har gudstjenester, vil der ofte være et mere traditionelt møde. Søndagsmøderne er forkyndende møder med fokus på sang og tale om Jesus og Bibelen. Der vil derudover ofte være forskellige indslag ved mødet som fx vidnesbyrd, bøn ved forberede m.m. Der er ikke nadver ved disse møder.

Vi begynder kl. 09,45, hvor vi først får en let morgenmad, hvorefter mødet begynder kl. 10.30. Ved særlige lejligheder begynder mødet dog kl. 14.00. Det sker når vi har Fastelavnsfest, Forårsfest og lign.

Der vil dog ikke være hverken møde eller gudstjeneste søndagen før det månedlige Tirsdagsmøde - første tirsdag i måneden.


LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm