Konfirmation

Konfirmation i LM-Kirken Vestbornholm

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter sit løfte om at være med konfirmanden, som han gav ved dåben.

Det betyder at for at kunne blive konfirmeret skal konfirmanden:

  • være medlem af LM-Kirken Vestbornholm
  • være døbt med den kristne dåb
  • have fulgt konfirmationsforberedelse
  • være fortrolig med LM-Kirken Vestbornholms gudstjenester

LM-Kirken Vestbornholm bruger følgende ritual i forbindelse med konfirmation:

https://lmkirkenvestbornholm.dk/filer/Dokumenter/Konfirmation-Ritual.pdf

Konfirmationsforberedelse

LM-Kirken Vestbornholm holder i det omfang det er nødvendigt konfirmationsforberedelse. Dette sker i et samarbejde med LM-Kirken Østbornholm og Bornholmerkirken. Fordelt på aftner og lørdage, samt evt. en weekend. Der hvor det er muligt at følge undervisningen på konfirmandens skole gøres dette. Kontakt os for at høre mere om hvor vi samarbejder om undervisning.

Gudstjenester

Der er ikke fastsat et specifikt antal gudstjenester man skal deltage i under konfirmandforberedelserne, men at være "fortrolig med LM-Kirken Vestbornholms" gudstjenester betyder, at man regelmæssigt er med til gudstjenesterne.

Konfirmationsdato

Konfirmationer i LM-Kirken Vestbornholm finder sted lørdag efter Kristi Himmelfartsdag.

I 2023 afholdes der konfirmationsgudstjeneste lørdag den 20. maj kl. 10.30. I 2024 den 11. maj. I 2025 den 31. maj.

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm