Dåb

Dåb i LM-Kirken Vestbornholm

Ritual

I LM-Kirken Vestbornholm praktiseres barnedåb på lige fod med Folkekirken. For at blive optaget som medlem af LM-Kirken Vestbornholm, skal man enten døbes, eller være døbt i Folkekirken eller en anden frimenighed/frikirke med samme bekendelsesskrifter.

https://lmkirkenvestbornholm.dk/filer/Dokumenter/Dab-Ritural.pdf


Fadderbrev

LM-Kirken Vestbornholm mener fadderrollen er vigtig. Derfor gør vi meget ud af at fortælle fadderne om den rolle de, sammen med forældrene, har i forhold til at det nydøbte barn vokser op med det kristne evangelium i sin hverdag. Derfor får alle faddere også et såkaldt fadderbrev, hvor denne rolle er beskrevet.

https://lmkirkenvestbornholm.dk/filer/Dokumenter/Fadderbrev.pdf

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm