Medlemsskab

Bliv medlem af LM-Kirken Vestbornholm

Er du ikke medlem af LM-Kirken Vestbornholm, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Menighedsledelsen med henblik på optagelse som medlem i menigheden.

Via et medlemskab af LM-Kirken Vestbornholm støtter du dels økonomisk via kontingentet, og dels ved at vise at du bakker op om det, LM-Kirken Vestbornholm står for.

Prisen for medlemskab i 2024 er kr. 100,-. Dog kan man som familie maksimalt betale kr. 200,-.

Kontingent kan betales til kontonummer: 0650-9034195789

Husk at medlemmer, såvel som ikke medlemmer, er meget velkomne til alle gudstjenester, møder og arrangementer.

Ønsker du at blive medlem kan det ske via blanketten herunder:

Indmeldelsesblanket

En indmeldelse i LM-Kirken Vestbornholm betyder ikke at du automatisk bliver udmeldt af Folkekirken eller af andre trosamfund. Ønsker du at melde dig ud af Folkekirken kan det gøres med nedenstående blanket, der skal afleveres til kirkekontoret i dit bopælssogn.

Folkekirken accepterer ikke dobbelt medlemskab, men LM-Kirken Vestbornholm har ikke oplysningspligt på, hvem der er medlemmer i LM-Kirken Vestbornholm, og det er derfor op til folk selv at melde sig ud. Nogle medlemmer i LM-Kirken Vestbornholm er medlemmer af Folkekirken - andre er ikke. Det vælger man selv. Er du medlem af Folkekirken, betaler du her kirkeskat, og kan bruge Folkekirken ved de kirkelige ritualer. Alle der er medlemmer har bl.a. stemmeret ved den årlige generalforsamling.

Er du ikke medlem af Folkekirken, vil et medlemskab af LM-Kirken Vestbornholm give dig mulighed for at bruge os ved kirkelige ritualer som dåb, konfirmation og begravelse. 

Der ydes begravelseshjælp for medlemmer, der ikke er i Folkekirken.

Ønsker du at være medlem af Luthersk Mission, men ikke ønsker medlemskab af LM-Kirken Vestbornholm, kan der tegnes medlemskab af LM Bornholm.

Se mere info på lm-bornholm.dk

Udmeldelsesblanket til Folkekirken

Medlemmerne i LM-Kirken Vestbornholm består af to grupper.

Én gruppe der har LM-Kirken Vestbornholm som sit primære åndelige fællesskab og én gruppe som bakker op om arbejdet lokalt i LM andre steder på øen og udelukkende kommer til gudstjenesterne.

Begge grupper er der plads til. Du er hjertelig velkommen.Ønsker du at melde dig ud af LM-Kirken Vestbornholm kan det gøres med følgende blanket der skal afleveres til Menighedsledelsen i LM-Kirken Vestbornholm.

Udmeldelsesblanket - LM-Kirken Vestbornholm

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm