Kun for Kvinder

Kun for Kvinder er fællesskab...

Torsdage i lige uger kl. 14-16.30, inviteres alle kvinder til en hygge eftermiddag, hvor du har mulighed for at tale med andre kvinder. Har du et håndarbejde, er du velkommen til at tage det med, men er naturligvis også velkommen uden. Der er hver gang en andagt, kaffe og kage.

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm