Liturgi

Gudstjenestens indhold

Liturgi

Forløbet af gudstjenesten ligger ved de fleste gudstjenester fast, ud fra følgende liturgi

https://lmkirkenvestbornholm.dk/filer/Dokumenter/Liturgi.pdf

Menighedsbøn

Ved hver gudstjeneste bliver der bedt menighedens bøn, som er en bøn der løbende bliver opdateret, så der bliver bedt for de forhold der rører sig omkring menigheden lige nu.

https://lmkirkenvestbornholm.dk/filer/Dokumenter/Menighedsbon.pdf

Nadver

LM-Kirken Vestbornholm tilbyder også nadverfællesskab ved alle almindelige gudstjenester. Her benyttes normalt følgende liturgi.

https://lmkirkenvestbornholm.dk/filer/Dokumenter/Nadver-Liturgi.pdf

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm