Bekændelsesskrifter

LM-Kirken Vestbornholm bygger sit arbejde på følgende bekendelser og tolkninger af Bibelen

LM-Kirken Vestbornholm
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Formand:
Hans Ulrik Munk
26335631
formand@lmkirkenvestbornholm.dk

En del af: Luthersk Mission Bornholm